Polbase Wiki
Advertisement

23. Olimpiada Szachowa - Buenos Aires 25.10-12.11.1978

(1848 games)

http://polbase.w.interia.pl/buenosaires78o.htm

Media:buenosaires1978.odt

Advertisement